top of page
Rengoering av ventilation_edited.jpg

Bli piggare o friskare - rengör och reglera ventilationen!

I genomsnitt tillbringar vi 90 % av vår tid inomhus och en ren och tillräckligt fräsch inomhusluft är viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande. Därför behöver vi med 4-5 års mellanrum kontrollera ventilationen, rengöra luftkanalerna och byta filter 1-2 ggr/år. Lufttillförseln kan också behöva kontrolleras och regleras så att inomhusluften tillräckligt ofta byts ut mot frisk utomhusluft utan besvärande drag.

Otillräcklig ventilation och dålig inomhusluft är kopplad till trötthet och koncentrationssvårigheter, irriterade ögon, näsa och luftvägsbesvär och en mängd andra hälsobekymmer. Med en relativt liten insats kan vi förbättra arbets- eller hemmiljön, produktiviteten och trivas bättre.

Skydda din byggnad med bra ventilation

För att din byggnad ska förbli frisk behövs bra ventilation. Moderna, täta och välisolerade hus kan drabbas av fuktskador ifall ventilationen inte fungerar tillräckligt effektivt. Det kan även gälla ett gammalt hus som tätas och för att spara energi och undvika drag.

 

Bra ventilation skyddar din byggnad och säkerställer att det inte uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller kondens på insidan av fönstren.

Ventilationsrengoering operationssal.jpg

"Skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader behöver också ren inomhusluft. Här har Renorem rengjort och justerat luftflödena i en operationssal." 

Image by Mark König

Erfaret och sakkunnigt ventilationsarbete

Vi har över 15 års erfarenhet av att kontrollera, rengöra och justera ventilationen för små och stora företag, organisationer och hem. Du kan tryggt anlita oss för att säkerställa att du har ett tillräckligt luftinflöde och skydd mot skadliga partiklar i ditt hem eller företag.

bottom of page