top of page

Policy för integritetsskydd

För Ab Renorem Oy är det viktigt att ta hand om besökarnas integritetsskydd. Vi följer Finlands personuppgiftslag och EU:s förordning för datasekretess. Vi använder information om våra besökare endast för att sköta våra kund- och samarbetsförhållanden och för att kommunicera och hålla kontakt med dem.


Registerupprätthållare
 

Ab Renorem Oy
FO-nummer: 3120937-6
Lojlaxvägen 73
66950 Munsala
ab.renorem.oy@gmail.com


Personregistrets namn


Ab Renorem Oy kundregister.


Avsikten med personuppgiftsregistret


Avsikten med detta personregister är att förbättra kundbetjäning, stöda vår marknadsföring och underlätta kontakten med våra kunder. Vi använder uppgifterna för att sköta våra kund- och samarbetsrelationer. Ifall uppgiftsgivaren ger information till oss använder vi den enbart till dessa ändamål.


Information som registreras


Företag:


• namn
• e-postadress
• telefonnummer
• postadress
• FO-nummer
• bransch
• information om de tjänster företaget är intresserat av, samt leverans- och
faktureringsinformation

Person:


• namn
• e-postadress
• telefonnummer
• titel


Informationskällor


Person- och företagsuppgifter samlas under kundrelationen och under den tid då
man arbetar upp en kundrelation.


Cookies:

 

En cookie är en liten textfil som webbläsaren sparar på användarens enhet. De används t ex då man vill spara användarens information när denne förflyttar sig mellan olika webbsidor. De kan även innehålla information om t ex besökarens kontaktuppgifter.


Ab Renorem Oy använder på sin webbsida cookies endast genom Google Analytics. Kunden kan om denne vill lämna en kontaktförfrågan på webbsidan. Då ger kunden sitt medgivande till att Ab Renorem Oy lägger till kundens namn, e-postadress samt företagets namn till Ab Renorem Oy kundregister.

 

Utomståendes cookies/Google Analytics:

 

Google Analytics är kopplat till webbsidan och använder cookies. Med hjälp av cookies kan man samla information om hur besökaren använder sidorna, t ex vilka sidor denne besöker och hur länge besökaren stannar kvar på dem. Syftet med detta är att analysera hur webbsidorna används och förbättra
användarvänligheten. Läs mer om Google Analytics cookies här:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage

Överlåtelse av personuppgifter

 

Information överlåts inte.

 

Skydd av register

 

Ab Renorem Oy har ett digitalt kundregister, som är skyddat med användarlösenord. De som behandlar kundinformationen har tystnadsplikt. Rätt att granska och korrigera uppgifter Kunder och samarbetspartners har rätt att granska sina egna uppgifter och korrigera felaktig information. De har också rätt att förbjuda användning av informationen för marknadsförings- och reklamsyften samt säkerställa sina övriga i personuppgiftslagen nämnda rättigheter. Informationen granskas och korrigeras på personens skriftliga begäran endera per post eller e-post. Begäran sänds till följande adress:


Ab Renorem Oy
Lojlaxvägen 73
66950 Munsala
ab.renorem.oy@gmail.com

bottom of page