top of page
Asbestsanering skyddsutrustning_edited.jpg

Asbest
-kartläggning och -sanering

Vi erbjuder asbestkartläggning och -sanering och även andra saneringstjänster åt företag, organisationer och privatpersoner i Österbotten, Finland.

 

Vi sanerar t ex

 • asbest

 • stenkolstjära (PAH)

 • fasadmålfärg med tungmetaller

 • brandskadade utrymmen 

 

Professionell asbestkartläggning och -sanering garanterar att ingen utsätts för hälsorisker p g a asbest. Våra arbetsmetoder är säkra, snabba och effektiva. 

Vi lägger stor vikt vid ett välutfört arbete och ett snyggt och rent slutresultat.

När behövs en asbestkartläggning?

Planerar du att renovera eller riva en byggnad? Kartläggning kan utföras när som helst vid misstanke om fara, men måste enligt lag göras före de flesta renoverings- eller rivningsarbeten. Det gäller speciellt byggnader från 1922-1993, och då är du som ansvarar för arbetet skyldig att se till att en asbestkartläggning utförs av en professionell asbestkartläggare. (se Finlands lag)

Om byggnaden konstateras innehålla asbest får endast professionella med tillstånd för asbestsanering utföra rivning av det asbesthaltiga materialet. På detta sätt exponeras ingen i onödan för det livsfarliga asbestdammet.

Renorems personal har alla behövliga tillstånd för asbestsanering, godkänd utrustning samt 15 års erfarenhet från branschen. Du kan tryggt anlita oss. 

Asbestsanering foere rivning _1_edited.jpg

"Boka tid för asbestkartläggning i god tid före projektet börjar. Då säkerställer du att allt går rätt till och att ditt projekt inte fördröjs."

Så går asbestsaneringen till

 • ​kartläggning och provtagning

 • vid konstaterad asbest avgränsas och isoleras utrymmet noggrant och undertryck införs

 • sanering inkl. paketering av avfall

 • bortförsel av avfallet

 • städning

 • luftanalys 

 • då luftanalysen är okej ges tillträde till utrymmet inom 1 dygn

Maetning av undertryck vid asbestsanering_edited.jpg

"Utrymmet där asbestsaneringen pågår avgränsas och isoleras och undertryck införs. På det här sättet säkerställs att inga skadliga partiklar stannar kvar i utrymmet utan sugs upp av vår utrustning."

Om du har frågor får du gärna kontakta oss!
Ring +358 (0)50 3432 715 eller
skicka e-post till ab.renorem.oy@gmail.com
bottom of page