top of page

Tietoturvasuojaseloste

On tärkeää huolehtia kävijöiden henkilötietojen yksityisyydestä. Noudatamme Suomen henkilötietolakia sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Henkilötietoja käytetään vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään ja yhteydenpidon helpottamiseen.


Rekisterinpitäjä

 

Ab Renorem Oy
FO-nummer: 3120937-6
Lojlaxvägen 73
66950 Munsala
ab.renorem.oy@gmail.com


Henkilörekisterin nimi


Ab Renorem Oy asiakasrekisteri.


Henkilötietojan käsittelyn tarkoitus

 

Tämän rekisterin tarkoituksena on parantaa asiakaspalveluamme, tukea markkinointiamme ja helpottaa yhteydenpitoa. Käytämme henkilötietoja vain asiakas- ja yhteistyökumppanuussuhteiden hoitamiseen sekä muuhun asiakastoimintaan, kuten viestintään. Jos käyttäjä luovuttaa meille tietoja, käytämme niitä vain ilmoitettuihin toimintoihin.


Rekisteröitävät tiedot

 

Yritys:


• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• postiosoite
• y-tunnus
• toimiala
• tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta 

Henkilö:


• nimi
• sähköpostiosoite
• puhelinnumero
• titteli


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen aikana sekä sen työn aikana, mikä tehdään mahdollisen asiakassuhteen luomiseksi.


Evästeet

 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeet voivat sisältää myös käyttäjän yksityistietoja, kuten yhteystiedot.


Käytämme verkkosivustollaan evästeitä ainoastaan Google Analyticsin kautta. Käyttäjä voi halutessaan jättää yhteydenottopyynnön verkkosivuilla. Yhteydenottopyyntöä tehdessä käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että lisäämme hänen nimensä, sähköpostinsa sekä yrityksen nimen asiakasrekisteriin.

 

Utlkopuolisen evästeet/Google Analytics:

 

Google Analytics on kytketty verkkosivuihin ja se käyttää verkkosivuston evästeitä. Evästeiden perusteella kerätään tietoja verkkosivuston käyttäjien käyttötottumuksista, esimerkiksi siitä, millä sivuilla käyttäjä vierailee ja kauanko hän on sivustolla. Tämän tarkoituksena on analysoida verkkosivuston käyttöä
sekä parantaa käyttäjäkokemusta. Lue lisätietoja Google Analyticsin evästeistä tästä: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 
Tietojen siirto tai luovuttaminen

 

Ab Renorem Oy asiakasrekisterin tietoja ei siirretä tai luovuteta.

 

Rekistering suojaus

 

Ab Renorem Oy on digitaalinen asiakasrekisteri, jonka käyttö on suojattu
salasanoin. Asiakastietojen käsittelijöillä on aina vaitiolovelvollisuus.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

 

Asiakkailla ja yhteistyökumppaneilla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Heillä on myös oikeus kieltää tietojen käyttö markkinointi- ja mainontatarkoituksiin sekä turvata muut henkilötietolaissa mainitut oikeutensa. Tiedot tarkastetaan ja korjataan henkilön kirjallisesta pyynnöstä joko postitse tai sähköpostilla allekirjoitettuna. Pyyntö osoitetaan seuraavaan osoitteeseen:


Ab Renorem Oy
Lojlaxvägen 73
66950 Munsala
ab.renorem.oy@gmail.com

bottom of page