top of page
Asbestsanering i bostad i Jakobstad

UNDVIK HÄLSORISKER I DIN BYGGNAD

Professionell asbestsanering
Rengöring och inreglering av ventilation
i Österbotten, Finland

Då man sanerar asbest är det av yttersta vikt att använda rätt skyddsutrustning

Är din byggnad hälsofarlig?

I Finland finns ca 2,2 miljoner byggnader som innehåller asbest, PAH  (stenkolstjära) och andra hälsoskadliga byggmaterial. De har använts under åren 1922-1993 i såväl skolor, sjukhus, industri som i vanliga hem.

 

Om du planerar att renovera eller riva en byggnad bör riskerna tas på allvar då asbest kan orsaka allvarliga sjukdomar som KOL, lungcancer och tjocktarmscancer.

Risker vid renovering och rivning

De flesta hälsoskadliga byggmaterial är ofarliga så länge som de är intakta och man inte är i direkt beröring med dem, men skadade ytor innebär stor fara för liv och hälsa. Ifall du renoverar eller river en byggnad är det stor risk att även du berörs och att du utsätts för olika hälsorisker.

 

För att skydda din hälsa krävs det därför en ASBESTKARTLÄGGNING före du får påbörja din renovering eller rivning. 

Asbestsanering av vardagsrum i Österbotten Finland
Dålig ventilation ger huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. Renorem rengör och reglerar ventilationen bl a i Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Karleby, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Närpes med omnejd

Otillräcklig ventilation i byggnader gör att många mår dåligt. Det är vanligt i hem, skolor och på arbetsplatsen och kan påverka våra prestationer och produktivitet mycket negativt.

Hälsorisker vid otillräcklig ventilation​

  • trötthet

  • koncentrationssvårigheter

  • huvudvärk

  • luftvägsbesvär, hosta

  • irritation i ögon, näsa, hals

  • torr hud, eksem

Våra tjänster för en hälsosam hem- och arbetsmiljö

Tom Backman vid Renorem mäter luftflöde i samband med ventilationsrengöring och -reglering

"Mätning av luftflöde  i samband med inreglering av ventilation."

Om oss

Som företagare på Renorem, som grundades i Munsala 2020, fungerar Tom Backman, som har 15 års branscherfarenhet. Företaget fokuserar främst på asbestsaneringar och ventilationsarbeten men utför också saneringar av PAH (stenkolstjära),  brandsaneringar, sanering av mål innehållande tungmetaller och andra mindre arbeten i anslutning till de olika saneringstjänsterna.  

Företaget har i nuläget 3 anställda och vid högre arbetsbelastning tas personal in från goda samarbetspartners.

Expertis ger dig som kund trygghet

Renorems personal är behöriga för asbest- och övrig sanering och all vår utrustning är säker och lagenlig. Vårt arbete utförs enligt föreskrifterna för arbetarskydd. 

​Sakkunskapen innebär också att du som kund kan känna dig trygg. Du undviker att utsättas för hälsoskadliga luftpartiklar då all sanering sker i avgränsade utrymmen med korrekta metoder.

Vi tar hand om hela saneringsprocessen allt från provtagning till efterstädning, och du kan ta itu med ditt projekt så fort som luftanalysen är godkänd.

Noggrnn isolering av utrymmet i samband med asbestsanering

"Med kunskap, rätt utrustning och rätta metoder sker saneringen tryggt."

bottom of page